1. ارسال فایل Word مقالات در سربرگ معرفی شده
2. فرمت چاپ پوستر مقالات همایش
3. اعلام نتایج داوری مقالات همایش
نتیجه داوری مقالات دومین همایش منطقه ای کارورزی؛ توسعه شایستگی های حرفه ای اعلام شد.
4. تغییر زمان برگزاری وتمدید ارسال آثار به همایش منطقه ای کارورزی ؛ توسعه شایستگی های حرفه ای پردیس امام خمینی (ره) گرگان-خواهران
تغییر زمان برگزاری وتمدید ارسال آثار به همایش منطقه ای کارورزی ؛ توسعه شایستگی های حرفه ای
پردیس امام خمینی (ره) گرگان-خواهران
5. تمدید مهلت ارسال مقالات به همایش
6. دریافت کد اختصاصی همایش در پایگاه استنادی جهان اسلام isc
7. ثبت "دومین همایش منطقه ای کارورزی، توسعه شایستگی های حرفه ای" در سامانه سیویلیکا
"دومین همایش منطقه ای کارورزی، توسعه شایستگی های حرفه ای" در سامانه سیویلیکا ثبت شد.
8. ثبت "دومین همایش منطقه ای کارورزی، توسعه شایستگی های حرفه ای" در سامانه ایران کنفرانس
"دومین همایش منطقه ای کارورزی، توسعه شایستگی های حرفه ای" در سامانه ایران کنفرانس ثبت گردید.