ثبت "دومین همایش منطقه ای کارورزی، توسعه شایستگی های حرفه ای" در سامانه ایران کنفرانس
1396-11-24
ثبت "دومین همایش منطقه ای کارورزی، توسعه شایستگی های حرفه ای" در سامانه ایران کنفرانس

"دومین همایش منطقه ای کارورزی، توسعه شایستگی های حرفه ای" در سامانه ایران کنفرانس ثبت گردید. برای دسترسی به این صفحه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

صفحه همایش در ایران کنفرانس