تمدید مهلت ارسال مقالات به همایش
1397-01-15

مهلت ارسال مقالات به همایش منطقه ای کارورزی ،توسعه شایستگی های حرفه ای تا 20 اردیبهشت ماه 97 تمدید گردید.