تغییر زمان برگزاری وتمدید ارسال آثار به همایش منطقه ای کارورزی ؛ توسعه شایستگی های حرفه ای پردیس امام خمینی (ره) گرگان-خواهران
1397-02-18
تغییر زمان برگزاری وتمدید ارسال آثار به همایش منطقه ای کارورزی ؛ توسعه شایستگی های حرفه ای
پردیس امام خمینی (ره) گرگان-خواهران

با توجه به درخواست پژوهشگران گرامی ،برای تکمیل آثار و همچنین به منظور حضور حداکثری علاقمندان و بالا رفتن کیفیت همایش،  زمان ارسال مقالات و برگزاری همایش به شرح ذیل تغییر پیدا نمود.

مهلت ارسال مقالات :30 مهر97

زمان برگزاری همایش :28 آبان 97

 

تذکر: نتایج مقالاتی که تاکنون دریافت گردیده است  ،متعاقبا اعلام می گردد.