فرمت چاپ پوستر مقالات همایش
1397-08-21

جهت هماهنگی چاپ پوسترهای همایش تا ظهر پنجشنبه 23 آبان 97 با موسسه چاپ کبیر هماهنگ شود.

فرمت چاپ پوستر مقالات 

فرمت چاپ پوستر تجربیات موفق کارورزی

برای چاپ پوستر با اندازه 100* 70با آقای کبیر هماهنگ شود.

شماره تماس چاپ کبیر:09113708199

01732228991

ایمیل:

Chapkabir1394@gmail.com